15. lis, 2018

Objednávání masáží dle VOP

a) Termín návštěvy/objednání služeb: Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky. Dohodnutý termín je závazná objednávka.

b) Přeobjednání: Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

c) Předčasný příchod Prostory studia nejsou přístupny v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na klienty objednané před vámi je možno přijít nejdříve 5 min. před dohodnutým termínem.

d) Pozdní příchod Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod se považuje za absenci zákazníka.

e) Absence zákazníka V případě neomluvené nepřítomnosti či zpoždění více než 15 min., bude zákazníkovi účtována náhrada ve výši 50% z hodnoty masáže. Omluvu je nutno provést max. 24 hod. před domluveným termínem, při pozdější omluvě bude účtována náhrada ve výši 25% z hodnoty masáže.

f) Odmítnutí masáže Masáž může být odmítnuta v následujících případech:

I. zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění.

II. zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek.

III. zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu.

IV. zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru.

V. zákazník se během objednávání masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem.